Psühhiaatriline hindamine ja tõendi väljastamine ametlikel eesmärkidel

Psühhiaatriline hindamine ja tõendi väljastamine ametlikel eesmärkidel (nt lapsendamine, relvaloa taotlemine).

Psüühilise seisundi hindamine on psühhiaatri arvamus inimese psüühilise seisundi ja toimetuleku kohta. Psühhiaater kujundab seisukoha, kas inimesel esineb psüühikahäire, millest tuleneva käitumisega võib ta ohustada enda või teiste elu, tervist ja/või julgeolekut. Psühhiaatri arvamus tugineb psühhiaatrilisele intervjuule ja digisüsteemis olevatele terviseandmetele. Vajadusel määratakse täiendavaid uuringuid.

Psühhiaatri otsus dokumenteeritakse digiloos. Vajadusel vormistatakse ka tõend paberkandjal.