Diagnostiline intervjuu psühhikahäirete diagnoosimiseks

Diagnostiline intervjuu on vastuvõtt psühhikahäirete diagnoosimiseks, sealhulgas ATH diagnoosimiseks.

Pirita Kliinikus on võimalik hinnata ja diagnoosida kõiki sagedamini esinevaid psüühika- ning käitumishäireid. Selleks kasutame kliinilist intervjuud ehk vestlust patsiendiga. Patsiendil palutakse täita enesekohaseid küsimustikke. Patsiendi nõusolekul vestleme lähedaste või pereliikmetega. Kasutame struktureeritud diagnostilisi intervjuusid ja küsimustikke.

Näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosimisel kasutame DIVA-5 intervjuud. 

Diagnostilisele intervjuule eelneb psühhiaatri vastuvõtt, mille käigus psühhiaater hindab, mida täpselt uurida tuleb. Peale esmast vastuvõttu lepitakse kokku aeg diagnostiliseks intervjuuks.